Konwertowanie poświadczeń starszej wersji

Jeśli użytkownik dysponuje zestawem poświadczeń licencyjnych w postaci nazwy użytkownika i hasła, w celu przekonwertowania ich na klucz licencyjny powinien kliknąć opcję Konwertuj.

convert_legacy_license

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie poświadczeń. Wygenerowany zostanie nowy klucz licencyjny.

convert_legacy_license_credentials

Po kliknięciu opcji Konwertuj wyświetlony zostanie nowo wygenerowany klucz licencyjny. Nowe hasło do narzędzia ESET License Administrator, wymagane do zarządzania licencjami na koncie ESET License Administrator, zostanie wysłane w wiadomości e-mail po przekonwertowaniu licencji.

Klucz licencyjny można skopiować do schowka (Ctrl + V) i wkleić go na ekranie aktywacji produktu firmy ESET w celu przeprowadzenia aktywacji.

convert_legacy_new_license

Aby powrócić na stronę główną, należy kliknąć opcję Powrót do menu głównego. Klucz licencyjny należy wkleić (lub wprowadzić ręcznie) w polu Klucz licencyjny, a następnie należy kliknąć opcję Zarządzanie licencją w celu zalogowania się do panelu kontrolnego narzędzia ESET License Administrator (opis można znaleźć w sekcji Klucz licencyjny).