Upravljanje jedinicom

U odjeljku Upravljanje jedinicom možete vidjeti sve jedinice kojima se upravlja, koje jedinice su aktivirane s kojim licencama i koji je njihov status.

Ikone statusa icon_switches označavaju trenutačni status svake jedinice. Kliknite bilo koju ikonu statusa na vrhu popisa jedinica kako biste je uključili ili isključili iz prikaza jedinica. Značenje je pojedine ikone statusa sljedeće:

icon_green_check Licenca je valjana i aktivirana.

icon_yellow_exclamation Licenca će uskoro isteći ili je potrebno poduzeti daljnje radnje za nastavak njezinog korištenja.

icon_red_exclamation Licenca je maksimalno iskorištena ili ima aktivne jedinice, ali je istekla.

Pojedine licence identificirane su javnim ID-om licence u stupcu Distribucije. Da biste vidjeli više informacija o licencama, kliknite strelicu dolje u stupcu Distribucije i odaberite atribut koji želite prikazati.

unit_management_security_admin

Ovdje možete nadzirati status klijentskih računala. Ako se klijent nije povezao više od 14 dana, njegov status bit će prikazan narančastom bojom. Ako se klijent nije povezao više od 30 dana, njegov status bit će prikazan crvenom bojom. Da biste sortirali jedinice prema određenom atributu, kliknite odgovarajući stupac. Aktivirano iz ERA znači da je ESET-ov proizvod bio aktiviran u programu ESET Remote Administrator. Broj podjedinica odnosi se na ESET-ove serverske programe – na primjer, broj adresa e-pošte u programu ESET Mail Security za Microsoft Exchange Server.

Kao sigurnosni administrator možete deaktivirati sve jedinice aktivirane vašim računom sigurnosnog administratora. Primjerice, ako klijent nije aktivan, možete upotrijebiti mogućnost Deaktiviraj da biste deaktivirali jedinicu i oslobodili jedinicu u licenci. Aplikacija će se deaktivirati tijekom sljedećeg intervala sinkronizacije – sinkronizacija se pokreće nekoliko puta dnevno. Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire i kliknite Deaktiviraj da biste izvršili tu radnju.

NAPOMENA: Kao sigurnosni administrator možete deaktivirati samo one jedinice koje su aktivirane podacima za prijavu vašeg računa sigurnosnog administratora. Ne možete deaktivirati jedinice koje su aktivirane drugim računom sigurnosnog administratora ili koje su izravno aktivirane licenčnim ključem. To je sigurnosna mjera opreza za sprečavanje neovlaštene deaktivacije.