Distribucije jedinica

U odjeljku Distribucije jedinica možete vidjeti koje su jedinice aktivirane s kojim licencama – kako su licence distribuirane i koji je njihov status. Pomoću ikone prekidača icon_switches_unit_distribution ispod mogućnosti Odjava na računu sigurnosnog administratora možete se prebaciti s prikaza svih licenci na prikaz licenci s problemima.

Ikone statusa označavaju trenutačni status svake jedinice. Kliknite bilo koju ikonu statusa na vrhu popisa jedinica kako biste je uključili ili isključili iz prikaza jedinica. Značenje je pojedine ikone statusa sljedeće:

icon_green_check Licenca je valjana i aktivirana.

icon_yellow_exclamation Licenca će uskoro isteći ili je potrebno poduzeti daljnje radnje za nastavak njezinog korištenja.

icon_clock Licenca nije aktivna; istekla je, nema jedinica uključenih u licencu ili je potrebno poduzeti daljnje radnje (poput aktivacije).

icon_red_exclamation Licenca je maksimalno iskorištena ili ima aktivne jedinice, ali je istekla.

unit_distributions

Licence su jedinstveno identificirane svojim javnim ID-om. Svaka licenca prikazuje sigurnosni proizvod za koji je ta licenca namijenjena, vlasnika licence, opći status licence, broj jedinica koje se mogu aktivirati tom licencom, broj podjedinica (za serverske proizvode – njihovi klijenti), mogućnost generiranja datoteke izvanmrežne licence symbol_document_offline (za izvanmrežnu aktivaciju) ili naslijeđene licence symbol_document_legacy (korisničko ime/lozinka i datoteka licence) i datum isteka.

NAPOMENA: Mogućnosti izvanmrežnih i naslijeđenih licenci potrebno je omogućiti u odjeljku Postavke.