Preuzimanje izvanmrežnih/naslijeđenih licenca

Ako želite preuzeti izvanmrežne ili naslijeđene licence koje se mogu koristiti za aktivaciju izvanmrežnih programa ili starijih programa koji koriste korisničko ime i lozinku, aktivirajte odgovarajuću opciju u Postavkama i slijedite korake u nastavku:

1.Preuzimanje izvanmrežne licence

2.Preuzimanje naslijeđene licence

NAPOMENA: datoteka izvanmrežne licence namijenjena je za upotrebu samo na računalima koja se nikad ne bi smjela povezivati s internetom.

Preuzimanje izvanmrežne licence

1.Idite na licencu za koju želite preuzeti datoteku izvanmrežne licence. Imajte na umu da su licence specifične za pojedine platforme – potrebno je preuzeti određenu vrstu licence za aktivaciju određenog proizvoda. Kliknite simbol dokumenta symbol_document_offline pod stavkom Izvan mreže.
 
offline_license_0
 
NAPOMENA: Ako je licenca već iskorištena za stvaranje datoteke izvanmrežne licence, simbol dokumenta bit će zamijenjen brojem. U tom slučaju kliknite broj.
 
offline_license_1

2.Provjerite podatke o licenci te kliknite Dodaj datoteku licence.
 
offline_license_2.0

3.Odaberite određeni proizvod s popisa dostupnih proizvoda, postavite broj jedinica koje želite aktivirati izvan mreže, unesite željeni naziv (prikazat će se na popisu generiranih izvanmrežnih licenci) te kliknite Generiraj.
 
Ako želite da relevantni ESET-ov proizvod koji je aktiviran tom datotekom izvanmrežne licence bude u mogućnosti primati aktualizacije izravno sa servera tvrtke ESET (ako ciljno računalo ima internetski pristup), označite potvrdni okvir Uključi korisničko ime i lozinku. U suprotnom, proizvod će se morati nadograđivati s druge lokacije (mirror) koju ste vi konfigurirali.
 
Ako označite potvrdni okvir pokraj mogućnosti Dopusti upravljanje putem Remote Administratora, od vas će se zatražiti da pošaljete serverski token. Da biste nabavili serverski token, slijedite upute u pomoći na mreži za ESET Remote Administrator. Kada se serverski token pojavi, zabilježite ga i unesite u polje Serverski token u ESET License Administratoru.
 
offline_license_3

4.Generirat će se nove datoteke izvanmrežne licence. Kao što vidite, smanjio se broj dostupnih jedinica jer je izvanmrežna licenca oduzeta od ukupnog broja jedinica. Ako je navedeno više licenci, možete ih sortirati prema nazivu, proizvodu i jedinicama. Samo kliknite oznaku željenog stupca. Označite potvrdni okvir pokraj generirane izvanmrežne licence i kliknite Preuzmi.
 
offline_license_4.0
 
Ili kliknite izvanmrežnu licencu i na skočnom izborniku odaberite mogućnost Preuzmi.
 
offline_license_4
 
Ako želite stvoriti još jednu datoteku izvanmrežne licence, kliknite Dodaj datoteku licence.

Preuzimanje naslijeđene licence

1.Idite na licencu za koju želite preuzeti naslijeđenu datoteku licence. Imajte na umu da su licence specifične za pojedine platforme – potrebno je preuzeti određenu vrstu licence za aktivaciju određenog proizvoda. Kliknite simbol dokumenta symbol_document_legacy pod stavkom Naslijeđeno.
 
legacy_license

2.Za preuzimanje te datoteke kliknite Preuzimanje pokraj stavke Datoteka licence. Ako vam je potrebno korisničko ime i lozinka, bit će prikazani ovdje.
 
legacy_license_1

3.Kliknite Preuzmi da biste započeli preuzimanje datoteke na svoje računalo. Možete je koristiti za aktivaciju naslijeđenih proizvoda.