Autorizacija administracije

Kliknite Autorizacija administracijeda biste autorizirali Sigurnosnog administratora za upravljanje licencom.

U odjeljku Licenca kliknite Autoriziraj administraciju.

Od vas će se tražiti da unesete Adresu e-pošte sigurnosnog administratora, a zatim potvrdite klikom na Autoriziraj administratora (prikazano u nastavku). Poslat će se pozivnica na adresu e-pošte koju ste naveli. Sigurnosni administrator bit će obaviješten porukom e-pošte kao i putem Upravljačke ploče kad se prijavi na odjeljak Sigurnosni administrator programa ESET License Administrator.

authorize_administration_1

Sigurnosni administrator bit će obaviješten (opcionalno putem e-pošte) kad se prijavi svojim računom sigurnosnog administratora. Novi administrator bit će prikazan na upravljačkoj ploči.

Kada sigurnosni administrator prihvati licencu, status će se promijeniti u Administracija autorizirana. Sigurnosni administrator sada može upravljati licencom.

authorize_administration_3