Správa klientů

Na záložce Správa klientů si můžete jako vlastník licence zobrazit všechny klienty, kteří byli aktivováni prostřednictvím vaší licence.

Trojice ikon icon_switches slouží pro filtrování počítačů podle závažnosti jejich stavu. Kombinací jednotlivých filtrů si můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Ikony reprezentují následující filtry:

icon_green_check Klienti s platnou a aktivní licencí,

icon_yellow_exclamation Klienti s licencí, které se blíží konec platnosti licence nebo je vyžadována jiná akce, pro její další používání,

icon_red_exclamation Klienti s licencí, u které byl překročen počet klientů povolených licencí nebo platnost licence vypršela.

unit_management

Na této stránce můžete monitorovat stav klientských stanic. Pokud se klient nepřipojil více než 14 dní, jeho stav se zobrazí oranžově. Pokud se klient nepřipojil více než 30 dní, stav klienta bude červený. Zobrazená data můžete řadit podle jednotlivých atributů kliknutím na požadovaný sloupec. Informace ve sloupci Aktivován pomocí ERA reprezentuje, zda byl klient aktivován prostřednictvím ESET Remote Administrator. Sloupec rozsah platí pro serverové produkty ESET a zobrazuje například počet licencovaných e-mailových schránek ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server.

Jako vlastník licence můžete deaktivovat všechny stanice aktivované vaší licencí. Například pokud je klient neaktivní, můžete pomocí tlačítka Deaktivovat uvolnit zabranou licenci. Produkt ESET bude deaktivován při další aktualizaci – synchronizace probíhá každých 6 hodin.

Poznámka: Jako vlastník licence můžete deaktivovat všechny klienty, které byly aktivovány prostřednictvím vaší licence. Přitom nezáleží, zda byli aktivováni přímo zadáním licenčního klíče nebo prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora.