Nastavení

V sekci Nastavení si jako bezpečnostní administrátor můžete nastavit zasílání upozornění na důležité změny související s licencí a aktivovat možnost pro stažení offline a klasických licenčních souborů.

Dále můžete definovat e-mailovou adresu, na kterou se budou zasílat upozornění. Standardně se zasílají na adresu přiřazenou k účtu bezpečnostního administrátora.

Vypnout upozornění na překročení počtu klientů povolených licencí – licence nebude označena jako přečerpaná, v seznamu licencí se neoznačí červeně a ani se tento stav nepřenese do ESET Remote Administrator

Vypnout upozornění na blížící se konec platnosti licence – licence nebude označena, že se blíží konec její platnosti, v seznamu licencí se neoznačí oranžově a ani se tento stav nepřenese do ESET Remote Administrator.

Upozornění

Odesílat upozornění e-mailem na tuto adresu – zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete upozornění zasílat.

Použít e-mailovou adresu z licence — po aktivování této možnosti budou upozornění zasílána na e-mailovou adresu uvedenou při nákupu/registraci licence.

Odesílat upozornění e-mailem v těchto případech:

Žádost o ověření – jako vlastník licence si můžete nechat zasílat žádosti na ověření licenčního klíče. V takovém případě budete informováni a vyzváni ke schválení licenčního klíče.

Platnost licence – můžete si nechat zaslat upozornění při vypršení platnosti licence.

Překročení počtu klientů povolených licencí – můžete si nechat zaslat upozornění na překročení počtu klientů, na kterých je licence využívána.

Blíží se konec platnosti licence – můžete si nechat zaslat upozornění, pokud se blíží konec platnosti licence (zbývá 14 dní a méně).

Blíží se překročení počtu klientů povolených licencí – můžete si nechat zaslat upozornění, pokud již bude licence téměř vyčerpána.

Připojení offline klientů – pokud se počítač používající offline licenci připojí k internetu (a licenčním serverům), můžete si nechat zaslat upozornění.

Licenční soubory

Klasické licenční soubory – pokud licence umožňuje stažení licenčního souboru (.lic) a uživatelského jména/hesla, můžete těmito údaji aktivovat starší produkty.

Offline licenční soubory – pokud licence umožňuje stažení offline licenčního souboru (.lf), které je možné použít pro offline aktivaci, počet použitých offline licencí bude odečten od celkového počtu dostupných licencí.

Pro uložení provedených změn klikněte na tlačítko Uložit nastavení.

Poznámka: Upozornění na Žádost o ověření a Připojení offline klientů jsou odesílána okamžitě, všechna ostatní jsou odesílána jednou denně.

Svůj účet bezpečnostního administrátora si na portálu můžete změnit po kliknutí na jeho název v horním ovládacím panelu vedle tlačítka Odhlásit. V této části můžete změnit jméno, jazyk, zemi, časové pásmo, heslo a naleznete zde také odkaz pro zrušení účtu.