Co je ESET License Administrator?

Firemní produkty ESET od verze 6 používají zcela nový licenční model. Uživatelské jméno a heslo bylo nahrazeno licenčním klíčem/ID licence. Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci produktu. ID licence je krátký řetězec, kterým se identifikuje třetí strana využívající licenci (například Bezpečnostní administrátor zodpovědný za správu klientů).

Bezpečnostní administrátor je osoba, která spravuje licence a může být odlišná od aktuálního vlastníka licence. Vlastník může zodpovědné osobě přidělit správu licence prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora, pomocí kterého může následně administrátor aktivovat produkty ESET. Pro více informací o přidělení správy licence přejděte do této kapitoly.

Licenci můžete spravovat přímo prostřednictvím tohoto portálu nebo pomocí ESET Remote Administrator WebConsole.

Poznámka: Prostřednictvím ESET License Administrator není možné spravovat licence určené pro domácí uživatele (1 - 4 licence). Pro správu těchto licencí použijte ESET License Manager na portále my.eset.com.