Stažení offline/klasického licenčního souboru

Pokud si chcete stáhnout offline nebo klasický licenční soubor a použít jej pro offline aktivaci produktu nebo aktivaci starších produktů vyžadujících uživatelské jméno a hesla, aktivujte nejprve tuto možnost v Nastavení, a dále postupujte podle následujících kroků:

1.Offline licenční soubor

2.Klasický licenční soubor

Poznámka: Offline licenční soubor je určen výhradně pro aktivaci stanic, které nemají konektivitu do internetu.

Offline licenční soubor

1.Najděte licenci, ke které si chcete stáhnout offline licenční soubor. Mějte na paměti, že licenční soubor je odlišný pro každou platformu – proto si musíte stáhnout licenční soubor pro odpovídající produkt. Pro stažení licenčního souboru klikněte na soubor dokumentu ve sloupci Offline soubor.
 
offline_license_0

Poznámka: Pokud jste již vytvořili alespoň jeden offline licenční soubor, místo symbolu dokumentu se zobrazí číslo reprezentující počet vygenerovaných offline licenčních souborů.
 
  offline_license_1

2.Zkontrolujte, že máte vybranou správnou licenci a klikněte na tlačítko Přidat licenční soubor.
 
offline_license_2.0

3.Z rozbalovacího menu vyberte Produkt, zadejte Počet klientů, pro které bude offline licenční soubor platný a klikněte na tlačítko Generovat.
 
Pokud chcete pouze bezpečnostní produkt ESET aktivovat offline způsobem, ale stanice je připojena k internetu a následně si bude aktualizace stahovat z aktualizačních serverů ESET, zaškrtněte možnost Zahrnout uživatelské jméno a heslo. V opačném případě budete schopni aktualizovat stanici výhradně z vašeho lokálního mirroru.
 
Pokud chcete tento offline licenční soubor použít pro aktivaci ESET Remote Administrator, zaškrtněte možnost Povolit správu prostřednictvím ESET Remote Administrator. Následně se zobrazí pole pro zadání tokenu serveru. Pro více informací o tom, jak získat token přejděte do online nápovědy ESET Remote Administrator.
 
offline_license_3

4.Nyní se vygeneruje nový licenční soubor. Jak si můžete všimnout, velikost licence se sníží o počet vygenerovaných offline licenčních souborů. Pro stažení vygenerovaného .ofl souboru jej vyberte a následně klikněte na tlačítko Stáhnout.
 
offline_license_4.0
 
Případně klikněte na konkrétní licenční soubor a z kontextového menu vyberte možnost Stáhnout.
 
offline_license_4
 
Pokud chcete vytvořit další offline soubor, klikněte na tlačítko Přidat licenční soubor.

Klasická licence

1.Najděte licenci, ke které si chcete stáhnout klasický licenční soubor. Mějte na paměti, že licenční soubor je odlišný pro každou platformu – proto si musíte stáhnout licenční soubor pro odpovídající produkt. Klikněte na symbol dokumentu ve sloupci Klasická licence.
 
legacy_license

2.Pro stažení souboru klikněte na Stáhnout na řádku Licenční soubor. Pokud potřebujete také uživatelské jméno a heslo, naleznete jej níže v zobrazeném dialogovém okně.
 
legacy_license_1

3.Nyní můžete licenční soubor a uvedené údaje použít pro aktivaci starších verzí produktů.