Audit log

V této části naleznete historii všech provedených akcí souvisejících s vašim účtem a licencí. Záznamy v protokolu jsou řazeny od nejnovějších a filtrovat je můžete prostřednictvím rozbalovacího menu Akce a Výskyt. Do protokolu se zaznamenávají následující typy událostí:

přihlášení, odhlášení (odhlášení se zaznamená pouze v případě, kdy se odhlásíte z ELA portálu prostřednictvím tlačítka Odhlásit),

generování, stažení a odstranění offline licenčního souboru,

zobrazení klasických licenční údajů,

žádosti o správu licence,

zrušení správy licence,

změna nastavení,

registrace účtu bezpečnostního administrátora,

změna hesla,

aktivace, deaktivace klienta.

U některých akcí se ve sloupci popis zobrazuje podrobnější popis. Pokud je informace delší, zobrazí se ikona icon_information Zobrazit detaily. Pro zobrazení detailní informace stačí na tuto ikonu najet myší.

Například pokud provedete změny v nastavení, po najetí na ikonu icon_information se zobrazí bublina, ve které jsou uvedeny všechny provedené změny.

audit_log_sa