ESET Hjelp på internett

Søk Norsk
Velg tema

Brukergrensesnittelementer

Du kan justere ESET Internet Security arbeidsmiljøet (GUI) slik at det passer dine behov i Avansert oppsett > Brukergrensesnitt > Brukergrensesnittelementer.

Fargemodus – Velg fargeskjemaet for det grafiske brukergrensesnittet for ESET Internet Security fra rullegardinmenyen:

Samme som systemfargen – Angir fargeskjemaet for ESET Internet Security basert på operativsystemoppsettet.

Mørk–ESET Internet Security vil ha et mørkt fargevalg (mørk modus).

Lys–ESET Internet Security vil ha et standard, lyst fargevalg.


note

Du kan også endre fargevalget til ESET Internet Security GUI i øvre høyre hjørne av hovedprogramvinduet.

Vis velkomstbilde ved oppstart – Viser ESET Internet Security-velkomstbildet ved oppstart.

Bruk lydsignal – spiller av en lyd når viktige hendelser oppstår under en skanning, for eksempel når en trussel oppdages, eller når skanningen er fullført.

Gjennomsiktig bakgrunn Aktiverer en gjennomsiktig bakgrunnseffekt for hovedprogramvinduet. Gjennomsiktig bakgrunn er bare tilgjengelig for de nyeste Windows-versjonene (RS4 og nyere).

Integrer i hurtigmeny – Integrerer kontrollelementene i ESET Internet Security med hurtigmenyen.

CONFIG_ENVIRONMENT