ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Co dělat, když nefunguje rezidentní ochrana

V této části popisujeme problémové stavy, které mohou nastat při běhu rezidentní ochrany. Je zde také uvedeno jak postupovat při jejich řešení.

Rezidentní ochrana je vypnutá

Pokud uživatel nechtěně zakáže rezidentní ochranu, měli byste funkci znovu aktivovat. Opětovné zapnutí je možné v hlavním okně programu na záložce Nastavení po kliknutí na Ochrana počítače > Rezidentní ochrana souborového systému.

Pokud se rezidentní ochrana nespouští při startu operačního systému, pravděpodobně byla vypnuta možnost Zapnout rezidentní ochranu souborového systému. Chcete-li se ujistit, že je tato možnost povolena, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Rezidentní ochrana souborového systému.

Rezidentní ochrana nedetekuje a neléčí infiltrace

Ujistěte se, zda nemáte nainstalovaný další bezpečnostní program. Pokud jsou na zařízení nainstalované dva bezpečnostními programy, může mezi nimi docházet ke konfliktu. Proto doporučujeme všechny ostatní antivirové programy odinstalovat, před instalací produktu ESET.

Rezidentní ochrana se nespouští při startu

Pokud se rezidentní ochrana nespouští při startu systému ani po aktivování možnosti Zapnout rezidentní ochranu souborového systému, zřejmě dochází ke konfliktu s jiným programem. Pokud chcete problém vyřešit, vytvořte ESET SysInspector protokol a odešlete jej k analýze technické podpoře ESET.