ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Úrovně léčení

Chcete-li změnit nastavení úrovně léčení pro určitý ochranný modul, rozbalte položku ThreatSense (například Rezidentní ochrana souborového systému) a poté z rozbalovacího menu vyberte Úroveň léčení.

ThreatSense má následující úrovně řešení (tj. čištění).

Řešení infekce v ESET Internet Security

Úroveň léčení

Popis

Vždy vyřešit infekci

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty bez zásahu uživatele. Pokud nelze detekci v některých ojedinělých případech vyléčit (např. u systémových souborů), bude detekovaný objekt ponechán v původním umístění.

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak ponechat

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty bez zásahu uživatele. Pokud nelze detekci v některých případech vyléčit (např. v případě systémových souborů nebo archivů s neinfikovanými i infikovanými soubory zároveň), bude detekovaný objekt ponechán v původním umístění.

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak se dotázat

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty. Pokud není možné v některých případech akci provést, uživateli se zobrazí interaktivní upozornění, ve kterém musí vybrat požadovanou akci (např. odstranění nebo ignorování detekce). Toto nastavení je doporučené pro většinu případů.

Vždy se dotázat uživatele

V průběhu léčení objektů se uživateli zobrazí interaktivní okno, ve kterém musí vybrat požadovanou akci (např. odstranění nebo ignorování detekce). Tato úroveň je určená zkušeným uživatelům, kteří vědí, jaké kroky podniknout v případě výskytu detekce.