ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Automatická kontrola souborů spouštěných při startu počítače

Při vytvoření naplánované úlohy zajišťující kontroly souborů spouštěných při startu operačního systému můžete vybírat z níže uvedených parametrů.

Pomocí rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete upravit množství souborů, které se má kontrolovat. Seznam souborů, získaný na základě sofistikovaného algoritmu, je seřazen vzestupně podle následujících kritérií:

Všechny registrované soubory (nejvíce kontrolovaných souborů)

Málo používané soubory

Běžně používané soubory

Často používané soubory

Pouze nejčastěji používané soubory (nejméně kontrolovaných souborů)

Mezi tyto možnosti patří také tyto dvě:

Soubory zaváděné před přihlášením uživatele – zahrnuje soubory z míst, ke kterým může být přistupováno bez toho, aby byl uživatel přihlášen (typicky všechny položky po spuštění jako jsou služby, browser helper objects, winlogon oznámení, záznamy plánovače Windows, známé dll atd.).

Soubory zaváděné po přihlášení uživatele – zahrnuje soubory z míst, ke kterým může být přistupováno až po přihlášení uživatele (typicky soubory, které jsou spouštěny pro daného uživatele, nejčastěji umístěné v HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

Seznamy souborů určených ke kontrole jsou určeny výše uvedenými skupinami. Pokud zvolíte nižší hloubku kontroly pro soubory spouštěných při startu, nebudou kontrolovány po otevření nebo spuštění.

Priorita kontroly – definujte úroveň priority, při které se spustí kontrola počítače:

Při nečinnosti – úloha se spustí pouze při nečinnosti systému,

Nižší – zatížení systému je nižší,

Nejnižší – zatížení systému je nejnižší,

Normální – zatížení systému je běžné.