ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Provedení úlohy

Úloha se bude provádět opakovaně ve vybraném časovém intervalu. Prosím, vyberte jednu z možností:

Jednou – úloha se provede pouze jednou v naplánovaném čase,

Opakovaně – úloha se provede opakovaně každých x hodin,

Denně – úloha bude provedena každý den ve stanovený čas,

Týdně – úloha bude provedena v určitý den v týdnu ve stanovený čas,

Při události – úloha bude provedena po určité události.

Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie – pokud je v době plánovaného spuštění úlohy počítač napájen z baterie, nebude úloha provedena. To platí i v případě napájení z UPS.