ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Provedení úlohy – Při události

Úloha bude provedena při jedné z následujících událostí:

Při každém startu počítače,

Při prvním startu počítače během dne,

Při modemovém připojení na internet/připojení do VPN,

Při úspěšné aktualizaci modulů,

Při úspěšné aktualizaci programu,

Při přihlášení uživatele na počítač,

Při detekci hrozby.

Pokud plánujete provedení úlohy při události, můžete definovat minimální interval mezi dvěma provedeními úlohy. Například, pokud se přihlašujete na počítač vícekrát za den, nastavením intervalu provedení na 24 hodin se tato úloha spustí pouze při prvním přihlášení a poté až následující den.