ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Možnosti naplánované kontroly

V tomto dialogovém okně můžete konfigurovat detaily naplánované úlohy kontroly počítače.

V případě, že máte zájem pouze o kontrolu souborů bez jejich následného léčení, klikněte na Rozšířená nastavení a následně vyberte možnost Neléčit. Historie kontrol je zaznamenána do protokolu kontrol.

Vybráním možnosti Ignorovat výjimky nebudou brány v potaz výjimky a dané soubory se zkontrolují.

Rozbalovací menu Akce po kontrole umožňuje vybrat akci, která se má provést po dokončení kontroly:

Žádná akce – po dokončení kontroly se neprovede žádná akce.

Vypnout – počítač se po dokončení kontroly vypne,

Restartovat v případě potřeby – počítač se po dokončení kontroly restartuje, pokud je to potřeba pro dokončení léčení detekovaných hrozeb.

Restartovat – počítač se po dokončení kontroly restartuje.

V případě potřeby vynutit restart – po dokončení kontroly se vynutí restartování počítače, pokud je to potřeba pro dokončení léčení detekovaných hrozeb.

Vynutit restart – po dokončení kontroly dojde k automatickému zavření všech otevřených aplikací a počítač se restartuje.

Režim spánku – aktuální relace se uloží do operační paměti a počítač přejde do úsporného stavu. Následné probuzení počítače je rychlé a můžete ihned pokračovat v rozdělené činnosti.

Hibernovat – uloží aktuální relaci na pevný disk a počítač se kompletně vypne. Při další spuštění počítače se obnoví poslední stav.


note

Akce Režim spánku nebo Hibernace je dostupná na základě Nastavení napájení a režimu spánku, případně možnostech vašeho zařízení. Mějte na paměti, že uspaný počítač je pouze v režimu spánku a stále běží. Stále je napájen ze sítě, případně z baterie. Pro maximální výdrž baterie doporučujeme vybrat možnost Hibernovat.

Vybraná akce se provede po dokončení všech běžících kontrol. Pokud je vybrána možnost Vypnout nebo Restartovat, zobrazí se potvrzovací dialogové okno s 30sekundovým odpočtem (kliknutím na tlačítko Zrušit vypnutí/restartování akci přerušíte).

Možnost Kontrolu nemůže uživatel přerušit vyberte v případě, kdy chcete ne-privilegovanému uživateli zabránit v přerušení definované akce.

Parametr Uživatel může pozastavit kontrolu o max. (min) použijte, pokud chcete umožnit odložení kontroly počítače na později – o určitou dobu.

Další informace naleznete v kapitole Průběh kontroly.