ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol kontroly počítače

Podrobné informace týkající se určité kontroly můžete zobrazit v Protokolech. Protokol kontroly obsahuje následující informace:

Verze použitého detekčního jádra

Datum a čas zahájení

Kontrolované disky, složky a soubory

Název volitelné kontroly (pouze u plánované kontroly)

Uživatel, který spustil kontrolu.

Stav kontroly

Počet zkontrolovaných objektů

Počet nalezených detekcí

Čas dokončení

Doba kontroly


note

Nové spuštění volitelné kontroly počítače je přeskočeno, pokud stejná naplánovaná úloha stále běží. Přeskočená naplánovaná kontrola vytvoří Protokol kontroly s 0 kontrolovaných objektů a stavem Kontrola se nespustila, protože stále probíhá předchozí kontrola.

Pro zobrazení starších protokolů kontrol klikněte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Protokoly. V rozbalovacím menu vyberte možnost Kontrola počítače a poklepejte na požadovaný záznam.

SCAN_LOG


note

Více informací týkajících se výskytu záznamů "Nelze otevřít", "chyba při otevírání" a/nebo "poškozený archiv" poškozené" v protokolech kontroly naleznete v naší Databázi znalostí.

Kliknutím na přepínač MODULE_INACTIVE Filtrování si zobrazíte dialogové okno, ve kterém můžete definovat kritéria Filtrování protokolu a vyhledávat v něm konkrétní záznamy. V kontextovém menu jednotlivých záznamů protokolu naleznete následující možnosti:

Akce

Použití

Filtrovat stejné záznamy

Aktivuje filtrování protokolu. V protokolu se následně zobrazí pouze záznamy stejného typu, odpovídající aktuálně vybranému záznamu.

Filtr

Tato možnost otevře okno Filtrování protokolu a umožňuje definovat kritéria pro konkrétní položky protokolu. Klávesová zkratka: Ctrl+Shift+F

Zapnout filtr

Zde se aktivuje nastavení filtru. Pokud aktivujete filtr poprvé, je třeba definovat nastavení a otevře se okno Filtrování protokolu.

Zrušit filtr

Vypne filtry (stejně jako při kliknutí na přepínač dole).

Kopírovat

Zkopíruje zvýrazněné záznamy do schránky. Klávesová zkratka: Ctrl+C

Kopírovat vše

Zkopíruje všechny záznamy v okně.

Export

Exportuje zvýrazněné záznamy do schránky do XML souboru.

Exportovat vše…

Pomocí této možnosti zkopírujete všechny záznamy v okně do XML souboru.

Popis detekce…

Po kliknutí budete přesměrování do ESET Encyklopedie hrozeb, kde naleznete informace o jednotlivých hrozbách.