ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ikona v oznamovací oblasti

Nejdůležitější možnosti a funkce programu jsou dostupné přímo ze systémové oznamovací oblasti. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu programu TRAY_ICON.

Dočasně vypnout ochranu – zobrazí potvrzovací dialog, pomocí kterého vypnete detekční jádro, které chrání systém proti škodlivým útokům tím, že kontroluje soubory, e-maily a komunikaci prostřednictvím internetu. V rozbalovacím menu časového intervalu nastavte dobu, po kterou bude ochrana vypnuta.

MENU_TIME

Dočasně vypnout firewall – přepne firewall do neaktivního režimu. Pro více informací přejděte do kapitoly Síť.

Blokovat veškerou komunikaci – firewall zablokuje veškerou síťovou komunikaci. Pro obnovení komunikace klikněte na Povolit veškerou komunikaci.

Rozšířená nastavení – otevře Rozšířená nastavení ESET Internet Security. Pro otevření Rozšířených nastavení z hlavního okna programu stiskněte funkční klávesu F5 nebo klikněte na Nastavení > Rozšířená nastavení.

Protokoly – protokoly obsahují informace o všech systémových událostech a poskytují přehled o nalezených hrozbách.

Otevřít ESET Internet Security – otevře hlavní okno programu ESET Internet Security.

Obnovit rozmístění oken – obnoví přednastavenou velikost a pozici okna ESET Internet Security na obrazovce.

Barevný režim – otevře rozšířené nastavení Uživatelského rozhraní, kde můžete změnit barvu grafického rozhraní.

Zkontrolovat aktualizace – spustí aktualizaci modulu nebo produktu. Tímto krokem získáte nejnovější aktualizace produktu. ESET Internet Security kontroluje aktualizace automaticky několikrát denně.

O programu – poskytuje informace o instalovaném programu ESET Internet Security a všech jeho programovaných modulech. Také zde naleznete informace o operačním systému a systémových prostředcích.