ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Formát výjimky podle cesty

Pro vyloučení skupiny souborů z kontroly můžete použít zástupné znaky. Otazník (?) reprezentuje jeden znak, zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.


example

Formát výjimky

Pokud chcete vyloučit ve vybrané složce všechny soubory a podsložky, zadejte cestu ke složce a použijte masku *

Pokud chcete vyloučit všechny .doc soubory, použijte masku *.doc

Pokud se název spustitelného souboru skládá z určitého počtu znaků, ale nevíte jakých, přesto znáte počáteční písmeno (řekněme "D"), použijte následující formát:
D????.exe (otazníky nahrazují chybějící a neznámé znaky)

Příklady:

C:\Tools\* – cesta musí končit zpětným lomítkem (\) a hvězdičkou (*), která indikuje, že mají být vyloučeny všechny soubory v dané složce včetně jejich podložek.

C:\Tools\*.* – se bude chovat stejně jako C:\Tools\*

C:\Tools – v tomto případě nedojde k vyloučení složky Tools. Z pohledu skeneru může Tools představovat rovněž název souboru.

C:\Tools\*.dat – tímto vyloučíte všechny .dat nacházející se ve složce Tools.

C:\Tools\sg.dat – vyloučí konkrétní soubor v přesně definované cestě.


example

Systémové proměnné ve výjimkách

Při vytváření výjimek můžete použít systémové proměnné jako %PROGRAMFILES%.

Pro vyloučení složky Program Files pomocí této systémové proměnné použijte cestu %PROGRAMFILES%\* (nezapomeňte při definování výjimky přidat zpětné lomítko na konci cesty).

Pokud chcete vyloučit všechny soubory z podsložky %PROGRAMFILES%, použijte cestu %PROGRAMFILES%\vyloučená_složka\*

arrow_down_home Rozbalte seznam podporovaných systémových proměnných