ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana přístupu na web

Ochrana přístupu na web umožňuje konfigurovat pokročilá nastavení modulu Internetová ochrana. V Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana přístupu na web > Ochrana přístupu na web jsou k dispozici následující možnosti:

Zapnout ochranu přístupu na web – pokud je tato možnost vypnutá, nefunguje Ochrana přístupu na web ani Anti-Phishingová ochrana.


note

Důrazně doporučujeme ponechat Ochranu přístupu na web zapnutou a nevylučovat žádné aplikace ani IP adresy ve výchozím nastavení.

Kontrolovat skripty prohlížeče – pokud je tato funkce povolena, detekční jádro zkontroluje všechny JavaScript programy spouštěné webovými prohlížeči.

Zapnout Anti-Phishingovou ochranu – pokud je povolena, jsou phishingové webové stránky blokovány. Pro více informací přejděte do kapitoly Anti-Phishingová ochrana.

Vyloučené aplikace – umožňuje vyloučit konkrétní aplikace z kontroly prováděné Ochranou přístupu na web. To může být užitečné, jestliže Ochrana přístupu na web způsobuje problémy s kompatibilitou.

Vyloučené IP adresy – umožňuje vyloučit konkrétní IP adresy z kontroly prováděné Ochranou přístupu na web. To může být užitečné, jestliže Ochrana přístupu na web způsobuje problémy s kompatibilitou.

CONFIG_WEB_ACCESS


Při přístupu na blokovanou stránku se v internetovém prohlížeči zobrazí níže uvedená zpráva:

WEB_BLOCKED


note

Názorné ukázky

Následující články z Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Vytvoření výjimky na bezpečnou stránku tak, aby ji neblokovala ochrana přístupu na web

Jak zablokovat přístup na webovou stránku prostřednictvím produktu ESET Internet Security