ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Uživatelské účty

V Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana přístupu na web > Rodičovská kontrola > Uživatelské účty > Změnit můžete přiřadit uživatelské účty systému Windows používané Rodičovskou kontrolou konkrétním uživatelům a omezit jim tak přístup k nevhodnému nebo škodlivému obsahu na internetu.

Sloupce

Windows účet – název uživatelského účtu ve Windows.

Zapnuto – pomocí přepínače rozhodněte, zda má být rodičovská kontrola pro tento účet aktivní.

Název počítače – název počítače, případně domény, do které uživatel patří.

Datum narození – na základě definovaného data se vypočte věk dítěte, podle kterého se automaticky nastaví blokovací pravidla.

Ovládací prvky

Přidat – po kliknutí se zobrazí dialogové okno Nastavení účtu.

Změnit – umožňuje upravovat vybrané účty.

Odstranit – odstraní vybraný uživatelský účet.

Aktualizovat – pokud jste přidali nový uživatelský účet, ale zatím se v seznamu nezobrazil, klikněte na toto tlačítko nebo znovu otevřete dialogové okno ESET Internet Security.