ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přeposílání

ESET Internet Security dokáže odesílat e-maily při výskytu události s nastavenou úrovní důležitosti. Pro aktivování zaslání upozornění e-mailem otevřete Rozšířená nastavení > Oznámení > Přeposílání a zapněte možnost Přeposílat oznámení na e-mail.

CONFIG_NOTICE

Odesílat události od úrovně – specifikuje, od které úrovně důležitosti se budou upozornění na události odesílat.

Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů a všechny záznamy s vyšší závažností.

Informativní – e-mailem se odešlou informace o nestandardních síťových událostech, informace o úspěšné aktualizaci modulů a všechny níže uvedené záznamy,

Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby, chybová a varovná hlášení (například, aktualizace se nezdařila).

Chyby – e-mailem se odešlou upozornění na chybové stavy aplikace (například nefunkční ochrana dokumentů),

Kritické chyby – obsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany nebo infiltraci v systému),

Odesílat každé upozornění v samostatném e-mailu – pokud je tato možnost aktivní, příjemce obdrží při výskytu události nové upozornění. Při výskytu velkého množství událostí v krátkém čase obdrží příjemce velké množství e-mailů.

Interval, ve kterém se budou nová upozornění odesílat (v min.) – interval v minutách, po jehož uplynutí bude odeslán souhrnný e-mail se všemi upozorněními na události, které se v daném intervalu vyskytly. Pokud nastavíte hodnotu na 0, upozornění bude odesláno okamžitě po jeho výskytu.

E-mailová adresa odesílatele – specifikuje adresu odesílatele, která se použije v hlavičce e-mailové zprávy.

E-mailová adresa příjemce – specifikuje adresu příjemce, která se použije v hlavičce e-mailové zprávy. Podporováno je více hodnot. Jako oddělovač použijte středník.

SMTP server

SMTP server – adresa SMTP serveru, prostřednictvím kterého budou zprávy odesílány (například smtp.provider.com:587. Pokud nespecifikujete port, použije se výchozí 25).


note

ESET Internet Security podporují SMTP servery s TLS šifrováním.

Uživatelské jméno a heslo – v případě, že SMTP server vyžaduje autorizaci, musíte vyplnit tato pole pro přístup k SMTP.

Povolit TLS – po aktivování této možnosti se budou oznámení a bezpečnostní upozornění zasílat šifrovaně prostřednictvím TLS.

Otestovat konfiguraci SMTP – Pomocí tohoto tlačítka odešlete testovací e-mail na e-mailovou adresu příjemce. Je třeba, abyste před odesláním vyplnili údaje, jako SMTP server, uživatelské jméno, heslo, adresa odesílatele a adresa příjemce.

Formát zprávy

Komunikace mezi programem a vzdáleným uživatelem nebo systémovým administrátorem probíhá prostřednictvím e-mailu nebo LAN zpráv (s využitím služby Windows messaging). Standardně je aktivní možnost Použít výchozí formát zprávy, který je vhodný pro většinu situací. V případě potřeby si jej můžete přizpůsobit svým požadavkům.

Formát události – formát zprávy, která se zobrazí na vzdáleném počítači.

Formát zprávy s upozorněním na hrozbu – přednastavený formát zpráv je vhodný pro většinu situací. Měnit jej doporučujeme pouze v ojedinělých případech. V některých případech (například pokud máte systém pro automatické zpracování zpráv), může být potřeba změnit formát zprávy.

Znaková sada – převede e-mailovou zprávu do ANSI kódování, které je nastaveno v regionálním nastavení systému Windows (např. windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit nebo (ISO-2022-JP)). To znamená, že se například znak "á" změní na "a", a neznámý symbol bude nahrazen otazníkem ("?").

Použít Quoted-printable kódování – e-mailová zpráva bude zakódována do Quoted-printable (QP) formátu, který využívá ASCII znaky, čímž se mohou bezchybně přenášet prostřednictvím e-mailu speciální (národní) znaky v 8-bitovém formátu (áéíóú).

%TimeStamp% – datum a čas události,

%Scanner% – modul, který zaznamenal událost,

%ComputerName% – název počítače, na kterém došlo k události,

%ProgramName% – program, který způsobil událost,

%InfectedObject% – název škodlivého souboru, e-mailové zprávy, apod.,

%VirusName% – název infekce,

%Action% – provedená akce,

%ErrorDescription% – popis chyby.

Klíčová slova %InfectedObject% a %VirusName% se používají pouze v upozorněních na hrozbu. Klíčové slovo%ErrorDescription% se používá pouze v informačních upozorněních.