ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Kontrola při nečinnosti

Kontrolu při nečinnosti můžete nastavit v Rozšířených nastaveních v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Kontrola při nečinnosti.

Kontrola při nečinnosti

Aktivujte tuto funkci pomocí přepínače vedle položky Zapnout kontrolu při nečinnosti. Tichá kontrola všech lokálních disků v počítači se spouští v případě, že je počítač ve stavu nečinnosti.

Standardně se kontrola při nečinnosti nespouští, pokud je počítač (notebook) napájen z baterie. Toto nastavení můžete zrušit aktivací přepínače vedle položky Spustit také při napájení počítače z baterie v Rozšířených nastaveních.

V Rozšířených nastaveních přepínačem aktivujte možnost Zapisovat do protokolu, pokud chcete průběh kontroly zapisovat do sekce Protokoly (v hlavním okně programu klikněte na Nástroje > Protokoly a z rozbalovacího menu Detekce vyberte možnost Kontrola počítače).

Detekce stavu nečinnosti

Více informací o možnostech definování akce, při které se spustí kontrola, naleznete v kapitole Detekce stavu nečinnosti.

ThreatSense – možnosti rozšířených nastavení, například přípony souborů, které chcete kontrolovat, a použité metody detekce. Další informace naleznete v kapitole ThreatSense.