ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pravidla pro kontrolu aplikací

Pomocí Pravidel pro kontrolu aplikací můžete přizpůsobit chování ESET Internet Security u konkrétních aplikací a zapamatovat si vybrané akce, pokud je Režim filtrování protokolu SSL/TLS nastaven v Interaktivním režimu. Seznam lze zobrazit a upravit v části Rozšířená nastavení > Ochrany > SSL/TLS > Pravidla pro kontrolu aplikací > Změnit.

Okno Pravidla pro kontrolu aplikací se skládá z:

Sloupce

Aplikace – vyberte spustitelný soubor kliknutím na nebo zadejte cestu k souboru ručně.

Akce při kontrole – pro kontrolu nebo ignorování komunikace využívající daný certifikát vyberte možnost Kontrolovat nebo Ignorovat. V případě možnosti Automaticky se bude komunikace kontrolovat v automatickém režimu filtrování a výzva s výběrem akce se uživateli zobrazí v interaktivním režimu. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte filtrovanou aplikaci.

Změnit – vyberte aplikaci, kterou chcete konfigurovat a klikněte na tlačítko Změnit.

Odstranit – vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odstranit.

Importovat/Exportovat – seznam aplikací můžete importovat ze souboru, případně si jej a uložit pro budoucí použití.

OK/Zrušit – pro uložení změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.