ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana transportu zpráv

POP3(S) a IMAP(S) jsou nejrozšířenější protokoly určené pro příjem e-mailové komunikace prostřednictvím poštovního klienta. Internet Message Access Protocol (IMAP) je další internetový protokol pro získávání pošty. IMAP má oproti POP3 několik výhod, například více klientů se může současně připojit ke stejné poštovní schránce a udržovat informace o stavu zprávy (např. zda byla zpráva přečtena, zda na ni bylo odpovězeno nebo byla odstraněna. Modul ochrany poskytující tuto kontrolu je automaticky zaveden při spuštění systému a je pak aktivní v paměti.

ESET Internet Security poskytuje ochranu těchto protokolů bez ohledu na použitého e-mailového klienta a bez nutnosti změny konfigurace e-mailového klienta. Ve výchozím nastavení se kontroluje veškerá komunikace využívající protokoly POP3 a IMAP, bez ohledu na výchozí čísla portů POP3 / IMAP.
Protokol MAPI není kontrolován. Komunikace s Microsoft Exchange serverem však může být kontrolována po integrování modulu do e-mailového klienta, jako je Microsoft Outlook.


note

ESET Internet Security rovněž podporuje kontrolu protokolů IMAPS (585, 993) a POP3S (995), které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Internet Security kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security).

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Chcete-li zobrazit nastavení skeneru, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > SSL/TLS.

Chcete-li nakonfigurovat ochranu přenosu pošty, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana poštovních klientů > Ochrana transportu zpráv.

Povolit ochranu transportu zpráv – pokud je tato ochrana povolena, bude ESET Internet Security kontrolovat poštovní komunikaci.

Kliknutím na přepínač vedle následujících možností můžete zvolit, které protokoly pro přenos pošty budou kontrolovány (ve výchozím nastavení je povolena kontrola všech protokolů):

Kontrolovat poštu přenášenou protokolem IMAP

Kontrolovat poštu přenášenou protokolem IMAPS

Kontrolovat poštu přenášenou protokolem POP3

Kontrolovat poštu přenášenou protokolem POP3S

Ve výchozím nastavení bude ESET Internet Security kontrolovat komunikaci na standardních portech IMAPS a POP3S. Chcete-li přidat vlastní porty pro protokoly IMAPS a POP3S, zadejte je do textového pole vedle Porty používané protokolem IMAPS nebo Porty používané protokolem POP3S. Více čísel portů je třeba oddělit čárkou.

Vyloučené aplikace – umožňuje neprovádět Ochranu poštovního transportu u zvolených aplikací. To může být užitečné, jestliže Ochrana přístupu na web způsobuje problémy s kompatibilitou.

Vyloučené IP adresy – umožňuje neprovádět u konkrétních adres kontrolu pomocí Ochrany transportu zpráv. To může být užitečné, jestliže Ochrana přístupu na web způsobuje problémy s kompatibilitou.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP