ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Připojení

V určitých sítích může proxy server zprostředkovávat komunikaci mezi vašim zařízením a internetem. Pokud používáte proxy server, je třeba provést následující nastavení. V opačném případě se ESET Internet Security a jeho moduly nemohou automaticky aktualizovat. V ESET Internet Security je nastavení proxy serveru k dispozici ve dvou různých sekcích v Rozšířených nastaveních.

V prvním případě můžete nastavení serveru konfigurovat v části Rozšířená nastavení > Připojení > Proxy server. Tato nastavení specifikují globální nastavení proxy serveru a tyto parametry se použijí pro jakýkoliv modul ESET Internet Security. Nastavení budou používat všechny moduly vyžadující přístup k internetu.

Chcete-li zadat globální nastavení proxy serveru, povolte možnost Používat proxy server a zadejte adresu proxy serveru spolu s číslem portu proxy serveru.

Pokud komunikace s proxy serverem vyžaduje ověření, vyberte možnost Proxy server vyžaduje ověření a do příslušných polí zadejte platné uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na Vyhledat proxy server se automaticky zjistí a vyplní nastavení proxy serveru. ESET Internet Security zkopíruje parametry zadané v možnostech internetu pro Internet Explorer nebo Google Chrome.


note

V nastavení proxy serveru musíte ručně zadat své uživatelské jméno a heslo.

Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server – pokud máte nastaveno, že se má ESET Internet Security připojovat k serverům ESET prostřednictvím proxy, po aktivování této možnosti se produkt pokusí navázat spojení bez použití proxy.

Nastavení proxy serveru lze provést také v Rozšířených nastaveních > Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení výběrem možnosti Připojení prostřednictvím proxy serveru v rozbalovací nabídce Režim proxy. Tato konfigurace platí pouze pro aktualizace a doporučuje se pro notebooky, které přijímají aktualizace modulů ze vzdálených umístění. Další informace naleznete v kapitole Pokročilé nastavení aktualizace.

CONFIG_PROXY_SERVER