ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Cloudová ochrana

ESET LiveGrid® (nová generace systému včasného varování ESET ThreatSense.Net) využívá data od uživatelů bezpečnostních produktů ESET z celého světa a zasílá je do virových laboratoří společnosti ESET. Díky poskytnutým podezřelým vzorkům a souvisejícím metadatům dokážeme prostřednictvím ESET LiveGrid® okamžitě reagovat na nejnovější hrozby.

K dispozici jsou následující možnosti:

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid®

Reputační systém ESET LiveGrid® porovnává soubory v cloudu oproti neškodnému nebo škodlivému chování souborů.

Díky tomuto systému máte možnost ověřit přímo z rozhraní produktu ESET, případně kontextového menu, spolehlivost souborů a spuštěných procesů a získat o těchto objektech další informace ze systému ESET LiveGrid®.

Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Reputační systém ESET LiveGrid® a systém zpětné vazby ESET LiveGrid® shromažďuje z vašeho počítače pouze informace, které se týkají nové infiltrace. To může zahrnovat:

Vzorek nebo kopii souboru, ve kterém se hrozba objevila

Cesty k umístění souboru

Název souboru

Datum a čas

Způsob, jakým se hrozba dostala do počítače

Informace o stavu zabezpečení počítače

Ve výchozí konfiguraci ESET Internet Security odesílá na podrobnou analýzu do virové laboratoře ESET pouze podezřelé soubory. Pokud se infiltrace nachází v souborech s konkrétními příponami, jako například .doc nebo .xls, nikdy se neodesílá jejich obsah. Mezi výjimky můžete přidat další přípony souborů, jejichž obsah nechcete odesílat.


note

Více informací o zasílaných datech naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Můžete se rozhodnout ESET LiveGrid® nezapínat

Nepřijdete tím o žádnou funkci, ale v některých případech může ESET Internet Security reagovat na nové hrozby se zpožděním, než kdyby byl ESET LiveGrid® aktivní. Pokud jste měli zapnutý ESET LiveGrid® a nyní jste jej vypnuli, může se stát, že v počítači jsou již připraveny datové balíčky k odeslání. Tyto balíčky se ještě odešlou při nejbližší příležitosti. Po vypnutí systému se již nové balíčky vytvářet nebudou.


note

Více informací o technologii ESET LiveGrid® naleznete ve slovníku pojmů.

Názorné ukázky, jak zapnout nebo vypnout ESET LiveGrid® v produktu ESET Internet Security máme k dispozici v Databázi znalostí v angličtině a několika dalších jazycích.


Konfigurace cloudové ochrany v Rozšířených nastaveních

Chcete-li získat přístup k nastavení pro ESET LiveGrid®, otevřete Rozšířená nastavení > Detekční jádro > Cloudová ochrana.

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid® (doporučeno) – reputační systém ESET LiveGrid® zvyšuje účinnost anti-malwarových řešení ESET ověřováním souborů vůči cloudové databázi povolených a zakázaných souborů.

Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® – odesílá příslušná data (popsaná v sekci Odeslání vzorků níže) spolu s informacemi o pádech a statistikami do ESET Research Lab k další analýze.

Odesílat informace o pádech a diagnostická data – po aktivování ESET LiveGrid® se budou odesílat diagnostická data, jako jsou informace o pádech a výpisy obsahu paměti jednotlivých modulů. Doporučujeme ponechat tuto funkci zapnutou, abyste pomohli firmě ESET diagnostikovat problémy, vylepšovat produkty a zajistit lepší ochranu uživatelů.

Odesílat anonymní statistiky – tímto umožníte společnosti ESET shromažďovat informace o nově detekovaných hrozbách, jako je název hrozby, datum a čas detekce, metoda detekce a přidružená metadata, verze produktu a konfigurace včetně informací o vašem systému.

Kontaktní e-mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktní e-mail se odešle společně s podezřelým souborem a v případě potřeby může být použit pro vyžádání dalších informací. Od společnosti ESET neobdržíte žádnou informaci o zaslaném vzorku, pokud nejsou vyžadovány podrobnější informace k jeho analyzování.

Odesílání vzorků

Ruční odesílání vzorků – umožňuje z kontextového menu, Karantény nebo z části Nástroje > Další nástroje odesílat soubor k analýze do společnosti ESET.

Automatické odesílání detekovaných vzorků

Vyberte, jaké druhy vzorků budete odesílat společnosti ESET k analýze a k vylepšení budoucí detekce (výchozí maximální velikost vzorku je 64 MB). K dispozici jsou následující možnosti:

Všechny detekované vzorky – Všechny objekty detekované Detekčním jádrem (včetně potenciálně nechtěných aplikací, pokud jsou v nastavení skeneru povoleny).

Všechny vzorky kromě dokumentů – všechny detekované objekty kromě Dokumentů (viz níže).

Neodesílat – Detekované objekty nebudou společnosti ESET odeslány.

Automatické odesílání podezřelých souborů

Tyto vzorky budou rovněž poslány společnosti ESET i v případě, že nebudou detekovány detekčním jádrem. Například vzorky, které se vyhnuly detekci těsně, nebo je některý z modulů ochrany ESET Internet Security považuje za podezřelé, případně vykazují nejasné chování (výchozí maximální velikost vzorku je 64 MB).

Spustitelné soubory – zahrnuje následující typy souborů: .exe, .dll, .sys.

Archivy – zahrnuje následující typy souborů: .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skripty – zahrnuje následující typy souborů: .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Ostatní – zahrnuje následující typy souborů: .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Pravděpodobný spam – vybráním této možnosti umožníte zasílání částí nebo celých zpráv, včetně příloh, označených jako spam, k bližší analýze do společnosti ESET. Zapnutím této možnosti zlepšuje globální detekci spamu, včetně zlepšení detekce spamu v budoucnosti.

Dokumenty – zahrnují dokumenty Microsoft Office nebo PDF s aktivním obsahem nebo bez něj.
arrow_down_home Zobrazit seznam všech dotčených typů dokumentů

Výjimky

Pomocí filtru výjimek můžete vyloučit složky a konkrétní typy souborů z odeslání k analýze (například soubory obsahující citlivé informace jako dokumenty nebo tabulky). Soubory uvedené na seznamu nebudou nikdy odeslány do laboratoří ESET k analýze, i pokud by se v nich nacházel škodlivý kód. Standardně jsou vyloučeny nejrozšířenější typy souborů (.doc, atp.). Do seznamu výjimek můžete přidat vlastní typy souborů.


example

Chcete-li vyloučit soubory stažené z webu download.domain.com, otevřete Rozšířená nastavení > Detekční jádro > Cloudová ochrana > Odesílání vzorků a klikněte na Změnit vedle položky Výjimka. Na řádku Výjimky klikněte na Změnit a v zobrazeném dialogovém okně a definujte výjimku následovně: .download.domena.cz.

Maximální velikost vzorku (MB) – určuje maximální velikost automaticky odesílaných vzorků (1-64 MB).