ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Chyba během ukládání nastavení

Tato chyba značí, že nastavení nebylo správně uloženo z důvodu chyby.

To obvykle znamená, že uživatel, který se pokoušel modifikovat nastavení programu:

nemá dostatečná přístupová oprávnění nebo nemá nezbytná oprávnění operačního systému pro úpravu konfiguračních souborů a záznamů v registru systému.
> Pro provedení požadovaných změn se musí přihlásit administrátor systému.

aktivoval učící režim modulu HIPS nebo firewallu, a pokouší se provádět změny v jejich nastavení.
> Pro uložení nastavení a zabránění konfliktu ukončete Rozšířená nastavení bez uložení změn, a zkuste změny provést znovu.

Druhou nejčastější příčinou bývá nekonzistentnost produktu, který nepracuje správně z důvodu svého poškození, a proto je nutné jej přeinstalovat.