ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Görev ayrıntıları - Uygulamayı çalıştır

Bu görev, harici bir uygulamanın çalıştırılmasını zamanlar.

Çalıştırılabilir dosya – Dizin ağacından bir çalıştırılabilir dosya seçin, ... seçeneğini tıklatın veya yolu el ile girin.

Çalışma klasörü - Harici uygulamanın çalışma klasörünü tanımlayın. Seçili Çalıştırılabilir dosyanın tüm geçici dosyaları, bu dizin içinde oluşturulacaktır.

Parametreler – Uygulamaya yönelik komut satırı parametreleri (isteğe bağlı).

Görevi uygulamak için Son'u tıklatın.