ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yönlendirme

ESET Internet Security, seçili ayrıntı düzeyine sahip bir olay meydana gelirse otomatik olarak bildirim e-postaları gönderebilir. Gelişmiş ayarlar > Bildirimler > Yönlendirme'yi açın ve e-posta bildirimlerini etkinleştirmek için Bildirimleri e-postaya yönlendir ayarını etkinleştirin.

CONFIG_NOTICE

Bildirimler için en düşük ayrıntı düzeyi açılır menüsünden, gönderilecek bildirimlerin önemi için başlangıç düzeyi seçebilirsiniz.

Tanılama – Programla ilgili hassas ayarlama gerektiren bilgileri ve yukarıdaki tüm kayıtları günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici – Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere, standart olmayan ağ olayları gibi bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarılar - Kritik hataları ve uyarı mesajlarını (örneğin, güncelleme başarısız) kaydeder.

Hatalar – Hatalar (belge koruması başlatılmadı) ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hataları günlüğe kaydeder (örneğin, Antivirus korumasını başlatma hatası veya Tehdit bulundu).

Her bildirimi ayrı bir e-posta olarak gönder - Etkinleştirildiğinde alıcı her bildirim için yeni bir e-posta alır. Bu, kısa bir sürede çok sayıda e-posta alınmasına neden olabilir.

Yeni bildirim e-postalarının gönderilme aralığı (dk.) – Dakika cinsinden belirtilen aralığın ardından yeni bildirimler e-posta adresine gönderilir. Bu değeri 0'a ayarlarsanız bildirimler hemen gönderilir.

Gönderen adresi – Bildirim e-postalarının üst bilgisinde görüntülenecek gönderen adresini belirtin.

Alıcı adresi - Bildirim e-postalarının başlığında gösterilecek alıcı adreslerini belirtin. Birden çok değer desteklenir. Lütfen ayırıcı olarak noktalı virgül kullanın.

SMTP sunucusu

SMTP sunucusu - Bildirimleri göndermek için kullanılan SMTP sunucusu (örneğin smtp.provider.com:587, önceden tanımlı bağlantı noktası 25).


note

TLS şifrelemesine sahip SMTP sunucuları ESET Internet Security tarafından desteklenir.

Kullanıcı adı ve parola – SMTP sunucusu kimlik doğrulaması gerektiriyorsa SMTP sunucusuna erişmek için bu alanlar geçerli bir kullanıcı adı ve parola ile doldurulmalıdır.

TLS'yi etkinleştir – TLS şifrelemesini kullanan Secure Alert ve bildirimler.

SMTP bağlantısını test et – Alıcının e-posta adresine bir test e-postası gönderilir. SMTP sunucusu, Kullanıcı Adı, Parola, Gönderici adresi ve Alıcı adresleri alanlarının doldurulması gerekir.

İleti biçimi

Program ile uzak kullanıcı veya sistem yöneticisi arasındaki iletişimler, e-posta veya LAN mesajları (Windows mesaj hizmeti kullanılarak) üzerinden yapılır. Uyarı mesajları ve bildirimleri için Varsayılan mesaj biçimini kullan ayarı pek çok durum için en uygun biçimdir. Bazı durumlarda olay mesajlarının mesaj biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

Olay iletilerinin biçimi – Uzak bilgisayarlarda görüntülenen olay iletilerinin biçimidir.

Tehdit uyarı mesajlarının biçimi - Tehdit uyarısı ve bildirim mesajları önceden tanımlı varsayılan bir biçime sahiptir. Önceden tanımlı biçimi değiştirmemenizi öneririz. Ancak bazı durumlarda (örneğin, otomatik e-posta işleme sisteminiz varsa) mesaj biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

Karakter kümesi – Bir e-posta iletisini Windows Bölgesel ayarlarına dayalı olarak (örneğin, windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit veya Japonca (ISO-2022-JP)) ANSI karakter kodlamasına dönüştürür. Bunun sonucunda, "á", "a" şekline ve bilinmeyen bir sembol de "?" haline dönüşür.

Tırnaklı basılabilir kodlamayı kullan – E-posta iletisi kaynağı, ASCII karakterlerini kullanan ve özel ulusal karakterleri e-posta yoluyla 8 bit biçiminde (áéíóú) düzgün bir şekilde iletebilen Tırnaklı basılabilir (QP) biçimde kodlanır.

%TimeStamp% – Olayın tarihi ve saati

%Scanner% – İlgili modül

%ComputerName% – Uyarının oluştuğu bilgisayarın adı

%ProgramName% – Uyarıyı oluşturan program

%InfectedObject% – Enfekte olan dosyanın, mesajın vs. adı

%VirusName% – Etkilenmenin tanımı

%Action% – Sızıntı üzerine yapılan işlem

%ErrorDescription% – Virüs olmayan olayın açıklaması

%InfectedObject% ve %VirusName% anahtar sözcükleri yalnızca tehdit uyarısı iletilerinde kullanılır ve %ErrorDescription% yalnızca olay iletilerinde kullanılır.