ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Sertifika kuralları

Sertifika kuralları, belirli SSL sertifikaları için ESET Internet Security davranışını özelleştirmek ve SSL/TLS modu Etkileşimli moddaykenseçilen eylemleri hatırlamak üzere kullanılabilir. Liste, Gelişmiş ayarlar > Korumalar > SSL/TLS > Sertifika kuralları > Düzenle'de görüntülenebilir ve düzenlenebilir.

Sertifika kuralları penceresi şunlardan oluşur:

Sütunlar

Ad – Sertifikanın adı.

Sertifika sağlayıcı – Sertifikayı oluşturanın adı.

Sertifikanın konusu – Konu alanı, konu ortak anahtarı alanına kaydedilen ortak anahtarla ilişkili bir bölümü tanımlar.

Erişim – Güvenilirliğine bakılmaksızın, bu sertifika tarafından güvence altına alınan iletişimlere izin vermek/bunları engellemek üzere Erişim eylemi için İzin ver veya Engelle seçeneğini belirleyin. Güvenilen sertifikalara izin vermek ve güvenilmeyenlere ilişkin izin istemek için Otomatikseçeneğini belirleyin. Kullanıcıya her zaman ne yapılacağını sormak için Sor seçeneğini belirleyin.

Tara – Bu sertifika tarafından güvence altına alınan iletişimleri taramak veya yoksaymak üzere Tarama eylemi için Tara veya Yoksay seçeneğini belirleyin. Otomatik modda taramak ve interaktif modda sormak için Otomatik seçeneğini belirleyin. Kullanıcıya her zaman ne yapılacağını sormak için Sor seçeneğini belirleyin.

Denetim öğeleri

Ekle – Yeni bir sertifika ekleyin, erişim ve tarama seçenekleriyle ilgili ayarlarını yapın.

Düzenle – Yapılandırmak istediğiniz sertifikayı belirleyip Düzenle öğesine tıklatın.

Sil – Silmek istediğiniz sertifikayı seçip Kaldır öğesini tıklayın.

Tamam/İptal – Değişiklikleri kaydetmek isterseniz Tamam'ı, değişiklikleri kabul etmeden ayrılmak için İptal'i tıklatın.