Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Produkt ESET Internet Security zostanie zainstalowany

Wyświetlić się może następujące okno dialogowe:

Podczas procesu instalacji — kliknij przycisk Kontynuuj, aby zainstalować produkt ESET Internet Security.

Podczas zmiany licencji w ESET Internet Security — kliknij przycisk Aktywuj, aby zmienić licencję i aktywować ESET Internet Security.

Opcja Zmień produkt znajdująca się na dole umożliwia przełączanie między różnymi produktami ESET do systemu Windows przeznaczonymi dla użytkowników domowych — zgodnie z posiadaną licencją ESET. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Który produkt posiadam?.