Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły zadania

Wpisz nazwę zadania, wybierz jedną z opcji Typ zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej:

Uruchom aplikację zewnętrzną — umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.

Administracja dziennikami — pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.

Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu — umożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.

Tworzenie migawki stanu komputera — tworzy migawkę stanu komputera w programie ESET SysInspector, gromadząc szczegółowe informacje dotyczące komponentów systemu (na przykład sterowników i aplikacji) wraz z oceną poziomu ryzyka w przypadku każdego komponentu.

Skanowanie komputera na żądanie — umożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.

Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania aktualizacji modułów.