Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Opcje planowanego skanowania

W tym oknie można określić opcje zaawansowane dla zaplanowanego zadania skanowania komputera.

Aby uruchomić skanowanie bez akcji czyszczenia, kliknij Ustawienia zaawansowane i wybierz Skanuj bez czyszczenia. Historia skanowania jest zapisywana w dzienniku skanowania.

Gdy wybrana jest opcja Ignoruj wyjątki, pliki o rozszerzeniach, które wcześniej zostały wyłączone ze skanowania, także zostaną przeskanowane.

Menu rozwijaneCzynność po skanowaniu umożliwia wybranie czynności, która będzie przeprowadzona automatycznie po zakończeniu skanowania:

Brak czynności — po ukończeniu skanowania nie zostanie wykonana żadna czynność.

Wyłącz — po ukończeniu skanowania komputer zostanie wyłączony.

Uruchom ponownie w razie potrzeby — komputer uruchamia się ponownie, jeśli jest to konieczne w celu zakończenia leczenia wykrytych zagrożeń.

Uruchom ponownie — zamknięcie wszystkich otwartych programów i ponowne uruchomienie komputera po ukończeniu skanowania.

Wymuś ponowne uruchomienie w razie potrzeby — komputer wymusza ponowne uruchomienie, jeśli jest to konieczne w celu zakończenia leczenia wykrytych zagrożeń.

Wymuś ponowne uruchomienie — wymusza zamknięcie wszystkich otwartych programów bez oczekiwania na interakcję użytkownika i ponownie uruchamia komputer po zakończeniu skanowania.

Uśpij — zapisanie sesji i przełączenie komputera w tryb obniżonego poboru energii, z którego szybko można wznowić pracę.

Hibernacja — wszystkie procesy uruchomione w pamięci RAM zostają przeniesione do specjalnego pliku na dysku twardym. Komputer wyłącza się, ale po kolejnym uruchomieniu wznawia pracę od poprzedniego stanu.


note

Tryb uśpienia lub Hibernacja są dostępne w zależności od ustawień zasilania i trybu uśpienia komputera lub możliwości technicznych komputera czy laptopa. Należy pamiętać, że komputer w trybie uśpienia nadal działa. Wciąż są uruchomione podstawowe funkcje i komputer nadal zużywa energię, będąc na zasilaniu akumulatorowym. Aby ograniczyć zużycie baterii, na przykład po opuszczeniu biura, zalecane jest skorzystanie z opcji Hibernacja.

Wybrana czynność rozpocznie się po zakończeniu wszystkich uruchomionych skanowań. W przypadku wybrania opcji Wyłącz lub Uruchom ponownie, na 30 sekund przed automatycznym wyłączeniem zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem (kliknij Anuluj, aby zrezygnować z wybranej czynności).

Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom zatrzymywanie czynności wykonywanych po skanowaniu, należy wybrać opcję Użytkownik nie może anulować skanu.

Aby umożliwić użytkownikom z ograniczeniami wstrzymywanie skanowania komputera na określony czas, należy wybrać opcję Użytkownik może wstrzymać skanowanie na (min).

Zobacz także Postęp skanowania.