Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie nowej listy adresów

To okno dialogowe umożliwia skonfigurowanie nowej listy adresów URL/masek, które będą blokowane, dozwolone lub wykluczane ze sprawdzania.

Można skonfigurować następujące opcje:

Typ listy adresów — dostępne są trzy typy list:

Znalezione szkodliwe oprogramowanie jest ignorowane — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu złośliwego kodu.

Zablokowane — dostęp do adresów określonych na tej liście zostanie zablokowany.

Dozwolone — dostęp do adresów określonych na tej liście będzie dozwolony. Adresy znajdującej się na tej liście są dozwolone nawet wówczas, gdy odpowiadają również wpisom na liście zablokowanych adresów.

Nazwa listy — umożliwia nadanie nazwy liście. Pole będzie niedostępne podczas edytowania jednej ze wstępnie zdefiniowanych list.

Opis listy — umożliwia wpisanie krótkiego opisu listy (opcjonalnie). Niedostępne podczas edycji jednej ze wstępnie zdefiniowanych list.

Aby uaktywnić listę, należy wybrać opcję Lista aktywnych obok tej listy. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o użyciu określonej listy podczas uzyskiwania dostępu do witryn, wybierz opcję Powiadom o zastosowaniu. Otrzymasz powiadomienie na przykład w przypadku zablokowania lub udostępnienia witryny figurującej na liście zablokowanych lub dozwolonych adresów. W powiadomieniu znajdzie się nazwa listy.

Ważność rejestrowania — informacje o konkretnej liście używanej podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych mogą być zapisywane w plikach dziennika.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia dodanie do listy nowego adresu URL (można wprowadzić wiele wartości oddzielonych separatorem).

Edytuj — modyfikowanie adresów figurujących na liście. Dostępne tylko w przypadku adresów utworzonych za pomocą polecenia Dodaj.

Usuń — usuwanie adresów figurujących na liście. Dostępne tylko w przypadku adresów utworzonych za pomocą polecenia Dodaj.

Importuj — importowanie pliku zawierającego adresy URL (wartości muszą być oddzielone podziałami wiersza, na przykład w formacie *.txt z kodowaniem UTF-8).