Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wykluczone adresy IP

Pozycje na liście zostaną wyłączone ze skanowania. Komunikacja z tymi adresami prowadzona za pośrednictwem protokołów HTTP(S), POP3(S) oraz IMAP(S) nie będzie sprawdzana pod kątem obecności zagrożeń. Zalecamy użycie tej opcji tylko w przypadku adresów, o których wiadomo, że są godne zaufania.

Kliknij opcję Dodaj, aby wyłączyć adres IP / zakres adresów / podsieć zdalnego punktu.

Kliknij opcję Edytuj, aby zmienić wybrany adres IP.

Kliknij Usuń, aby usunąć wybrane pozycje z listy.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL


example

Przykłady adresów IP

Dodaj adres IPv4:

Pojedynczy adres — dodaje adres IP pojedynczego komputera (na przykład 192.168.0.10).

Zakres adresów — umożliwia wprowadzenie początkowego i końcowego adresu IP w celu określenia zakresu adresów IP (wielu komputerów), do których ma być stosowana reguła (na przykład 192.168.0.1–192.168.0.99).

Podsieć — podsieć (grupa komputerów) zdefiniowana przez adres IP i maskę. Na przykład 255.255.255.0 jest maską sieci dla podsieci 192.168.1.0. Aby wykluczyć cały typ podsieci w 192.168.1.0/24.

Dodaj adres IPv6:

Pojedynczy adres — dodaje adres IP pojedynczego komputera (na przykład 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podsieć — podsieć (grupa komputerów) zdefiniowana przez adres IP i maskę (na przykład: 2002:c0a8:6301:1::1/64).