ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů s Kontrolou síťové komunikace

Pokud se vyskytnou problémy s prohlížečem nebo e-mailovým klientem, je třeba nejprve zjistit, zda za ně může Kontrola síťové komunikace. Zkuste dočasně vypnout Kontrolu síťová komunikace v Rozšířených nastaveních > Detekční jádro > Kontrola síťové komunikace (nezapomeňte kontrolu po dokončení opět zapnout, jinak váš prohlížeč a e-mailový klient zůstanou nechráněné). Pokud problém po vypnutí filtrování zmizí, níže uvádíme seznam nejčastějším problémů a jejich řešení:

Problémy s aktualizací nebo zabezpečeným spojením

Pokud se aplikace nedokáže aktualizovat nebo komunikační kanál není zabezpečený:

Pokud máte aktivní filtrování protokolu SSL/TLS, zkuste je dočasně vypnout. V případě, že to pomůže, ponechte filtrování protokolu SSL/TLS aktivní a vytvořte výjimku pro problematickou komunikaci:
Deaktivace SSL/TLS. Znovu proveďte aktualizaci. Zobrazí se dialogové okno s informací o šifrované komunikaci. Ujistěte se, že komunikující aplikace je skutečně ta, která nefunguje, a detailně prozkoumejte certifikát serveru. Následně vyberte možnost zapamatovat akci pro tento certifikát nebo klikněte na tlačítko Ignorovat. Pokud se již nezobrazí žádná další dialogová okna, přepněte režim filtrování zpět na automatický. Tím by měl být problém vyřešen.

Pokud daná aplikace není prohlížečem nebo e-mailovým klientem, můžete ji zcela vyloučit z Ochrany přístupu na web (v případě prohlížeče nebo e-mailového klienta byste byli vystaveni nebezpečí). Všechny aplikace, jejichž komunikace již byla v minulosti filtrována, by se měly zobrazit v seznamu aplikací, ve kterém je můžete vyloučit z filtrování protokolů. Ruční zadávání tedy není nutné.

Problémy s přístupem k síti

Pokud nejste schopni provádět žádné operace se síťovým zařízením (například zobrazit webovou stránku NAS nebo přehrávat video na domácím přehrávači), zkuste přidat IPv4 a IPv6 adresy na seznam vyloučených adres.

Problémy s konkrétní webovou stránkou

Pomocí správy adres URL můžete z Ochrany přístupu na web vyloučit konkrétní webové stránky. Například, pokud nemáte přístup k https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, zkuste přidat *gmail.com* do seznamu adres vyloučených z filtrování.

Chyba: "Některé podporované aplikace pro import kořenového certifikátu stále běží“

Pokud máte aktivní SSL/TLS, ESET Internet Security zajistí, aby nainstalované aplikace důvěřovaly způsobu filtrování protokolu SSL tím, že do svého úložiště certifikátů importují certifikát. Některé aplikace mohou pro import certifikátu vyžadovat restart. V tomto případě se jedná o internetový prohlížeč Firefox a Opera. Ujistěte se tedy, že neběží žádný internetový prohlížeč (nejlépe pohledem do Správce úloh, zda se v něm na záložce Procesy nenachází proces firefox.exe, thunderbird.exe nebo opera.exe) a zkuste to znovu.

Neplatný vydavatel nebo podpis certifikátu

V tomto případě se import certifikátu nezdařil. Nejprve se ujistěte, zda cílová aplikace neběží. Pak deaktivujte SSL/TLS a znovu jej aktivujte. Poté by již mělo dojít ke korektnímu importování.


note

Jak spravovat Kontrolu síťové komunikace v produktu ESET pro Windows se dozvíte v článku z Databáze znalostí.