ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zadejte název zařízení

V poli Název počítače najdete jméno, které bude sloužit jako identifikátor zařízení na portále ESET HOME. Název počítače je standardně automaticky předvyplněný. Zadejte název zařízení nebo použijte výchozí název a klikněte na Dokončit (Pokračovat).