ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Neprovedení úlohy

Úloha může být přeskočena v případě, kdy je počítač napájen z baterie, nebo je vypnutý. Vyberte akci, jak se má program v takovém případě zachovat, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další:

Při dalším naplánovaném termínu – úloha bude provedena v dalším naplánovaném termínu.

Jakmile to bude možné – úloha bude provedena po spuštění počítače.

Okamžitě, pokud doba od posledního spuštění překročí (v hodinách) – jedná se o časové období, které uplyne od doby, kdy měla být úloha spuštěna poprvé. Pokud dojde k překročení této doby, úloha se okamžitě spustí.


example

Příklady úlohy s podmínkou "Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (v hodinách)"

V příkladu je úloha nastavena tak, aby se spouštěla opakovaně každou hodinu. V poli Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (v hodinách) je nastavena hodnota 2 hodiny. Úloha se spustí ve 13:00 a po dokončení počítač přejde do režimu spánku:

Počítač se probudí v 15:30. K prvnímu vynechanému spuštění úlohy došlo ve 14:00. Od 14:00 uplynulo pouze 1,5 hodiny, takže úloha bude spuštěna v 16:00.

Počítač se probudí v 16:30. K prvnímu vynechanému spuštění úlohy došlo ve 14:00. Od 14:00 uplynuly 2,5 hodiny, takže se úloha spustí okamžitě.