ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Průběh kontroly

Okno průběhu kontroly zobrazuje aktuální stav kontroly a počet souborů, které obsahují škodlivý kód.


note

Je normální, že některé soubory, například soubory chráněné heslem nebo soubory používané výhradně systémem (například pagefile.sys a některé soubory protokolů), nelze kontrolovat. Další podrobnosti najdete v článku v Databázi znalostí.


note

Jak naplánovat každý týden kontrolu počítače?

Přečtěte si kapitolu Jak naplánovat kontrolu počítače jednou týdně?.

Průběh kontroly – ukazatel průběhu zobrazuje stav probíhající kontroly.

Cíl – název právě kontrolovaného souboru a jeho umístění.

Detekovány objekty – zobrazuje celkový počet kontrolovaných souborů, nalezených hrozeb a hrozeb vyčištěných během kontroly.

Kliknutím na Více informací se zobrazí následující informace:

Uživatel – jméno uživatelského účtu, který spustil kontrolu.

Zkontrolováno objektů – počet již zkontrolovaných objektů.

Doba – uplynulý čas.

Ikona pozastavení – přeruší kontrolu.

Pokračovat – možnost se zobrazí po pozastavení kontroly. Po kliknutí na ikonu se pokračujte v kontrole.

Ikona Stop – ukončí kontrolu.

Klepnutím na Otevřít okno kontroly otevřete Protokol kontroly s podrobnějšími informacemi o kontrole.

Rolovat výpis protokolu kontroly – pokud je tato možnost zapnuta, v dialogovém okně protokolu kontroly uvidíte vždy naposledy zkontrolované soubory.


note

Pro zobrazení detailních informací o aktuálně probíhající kontrole klikněte na možnost Více informací nebo na Otevřít okno kontroly. Další paralelní kontrolu spustíte kliknutím na Provést kontrolu počítače nebo Pokročilé kontroly > Volitelná kontrola.

SCANNER_MAIN

Rozbalovací menu Akce po kontrole umožňuje vybrat akci, která se má provést po dokončení kontroly:

Žádná akce – po dokončení kontroly se neprovede žádná akce.

Vypnout – počítač se po dokončení kontroly vypne,

Restartovat v případě potřeby – počítač se po dokončení kontroly restartuje, pokud je to potřeba pro dokončení léčení detekovaných hrozeb.

Restartovat – počítač se po dokončení kontroly restartuje.

V případě potřeby vynutit restart – po dokončení kontroly se vynutí restartování počítače, pokud je to potřeba pro dokončení léčení detekovaných hrozeb.

Vynutit restart – po dokončení kontroly dojde k automatickému zavření všech otevřených aplikací a počítač se restartuje.

Režim spánku – aktuální relace se uloží do operační paměti a počítač přejde do úsporného stavu. Následné probuzení počítače je rychlé a můžete ihned pokračovat v rozdělené činnosti.

Hibernovat – uloží aktuální relaci na pevný disk a počítač se kompletně vypne. Při další spuštění počítače se obnoví poslední stav.


note

Akce Režim spánku nebo Hibernace je dostupná na základě Nastavení napájení a režimu spánku, případně možnostech vašeho zařízení. Mějte na paměti, že uspaný počítač je pouze v režimu spánku a stále běží. Stále je napájen ze sítě, případně z baterie. Pro maximální výdrž baterie doporučujeme vybrat možnost Hibernovat.

Vybraná akce se provede po dokončení všech běžících kontrol. Pokud je vybrána možnost Vypnout nebo Restartovat, zobrazí se potvrzovací dialogové okno s 30sekundovým odpočtem (kliknutím na tlačítko Zrušit vypnutí/restartování akci přerušíte).