ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa HIPS pravidel

V tomto dialogovém okně naleznete uživatelsky a automaticky vytvořená pravidla modulu HIPS. Více informací o vytváření HIPS pravidel naleznete v kapitole Úprava pravidla HIPS. Podívejte se rovněž do kapitoly Obecné principy HIPS.

Sloupce

Pravidlo – uživatelský nebo automaticky zadaný název pravidla.

Zapnuto – deaktivujte tuto možnost, pokud chcete ponechat pravidlo v seznamu, ale nepoužívat ho.

Akce – pravidlo specifikuje (právě jednu) akci – Povolit, Zablokovat, Dotázat se – která se má provést, pokud jsou všechny podmínky splněny.

Zdroje – pravidlo se uplatní, pouze pokud událost vyvolají dané aplikace.

Cíle – pravidlo se použije, pouze pokud se operace týká daného cíle (souboru, aplikace nebo záznamu v registru).

Zapsat do protokolu – pokud aktivujete tuto možnost, při aplikování pravidla se informace zapíše do protokolu HIPS.

Oznámit – pokud je spuštěna událost, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky oznámení.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím vytvoříte nové pravidlo.

Změnit – kliknutím upravíte vybraný záznam.

Odstranit – kliknutím odstraníte vybraný záznam.

Priorita pravidel HIPS

Neexistují žádné možnosti nastavení priority pravidel HIPS pomocí tlačítek nahoru/dolů (jako u pravidel firewallu, kde se pravidla provádějí shora dolů).

Všechna pravidla mají stejnou prioritu

Specifičtější pravidla mají vyšší prioritu (například pravidlo pro konkrétní aplikaci je nadřazeno pravidlu platnému pro všechny aplikace)

Interně HIPS obsahuje několik předdefinovaných pravidel s nejvyšší prioritou, která nemůžete ovlivnit (například nemůžete přepsat Self-Defense pravidla)

Vámi vytvořená pravidla, která mohou způsobit zamrznutí systému, se nebudou aplikovat (budou mít nejnižší prioritu)