ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ovladače, jejichž načtení je vždy povoleno

Vybrané ovladače budou vždy načteny bez ohledu na nastavený režim filtrování modulu HIPS, pokud nejsou blokovány uživatelským pravidlem.

Přidat – přidá nový ovladač.

Změnit – upraví parametry vybraného ovladače.

Odstranit – Odstranit ovladač ze seznamu.

Reset – obnoví seznam na výchozí hodnoty.


note

Po kliknutí na tlačítko Obnovit vymažete všechny ovladače, které jste přidali ručně. V seznamu zůstanou pouze systémové ovladače.


note

Po instalaci je seznam ovladačů prázdný. ESET Internet Security je časem automaticky doplní.