ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Šifrovaná síťová komunikace

Pokud je váš systém nakonfigurován tak, aby kontroloval SSL/TLS, zobrazí se dialogové okno s výzvou k výběru akce ve dvou situacích:

Webová stránka používá neověřený nebo neplatný certifikát a ESET Internet Security je nakonfigurován tak, aby se dotázal uživatele (standardně je tato možnost aktivní pro neověřené certifikáty, nikoli neplatné), zda chcete komunikaci Povolit nebo Zakázat. Pokud se certifikát nenachází v Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), je považován za nedůvěryhodný.

Za druhé, pokud je režim SSL/TLS nastaven na Interaktivní, zobrazí se u každé webové stránky dialogové okno s dotazem, zda se má komunikace Kontrolovat nebo Ignorovat. Některé aplikace ověřují, že jejich SSL nikdo nemodifikuje ani nekontroluje, v takových případech musí ESET Internet Security tuto komunikaci ignorovat, aby aplikace fungovala.


note

Názorné příklady

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Upozornění na certifikát v produktu ESET

Při přístupu na webovou stránku se zobrazí informace: "Šifrovaná síťová komunikace: nedůvěryhodný certifikát"

V obou případech je dostupná možnost pro zapamatování vybrané akce. Zapamatované akce jsou uloženy v Pravidlech pro certifikáty.