ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak přidat masku URL?

Před zadáním požadované masky adresy/domény se seznamte s instrukcemi.

ESET Internet Security umožňuje zablokovat přístup na specifické stránky a dokáže zabránit internetovému prohlížeči v zobrazení jejich obsahu. Dále umožňuje specifikovat adresy, které mají být vyloučeny z kontroly. Pokud neznáte celý název vzdáleného serveru, nebo chcete specifikovat celou skupinu vzdálených serverů, můžete použít tzv. masky. V tomto případě jsou povoleny speciální znaky ? a * přičemž:

znak ? nahrazuje libovolný symbol,

znak * nahrazuje libovolný textový řetězec.

Například *.c?m bude platit pro všechny adresy, jejichž poslední část adresy začíná znakem c, končí znakem m a uprostřed se nachází libovolný znak (.com, .cam apod.).

Pokud použijete "*." na začátku názvu domény, bude sekvence vyhodnocena odlišně. Zaprvé, zástupný znak hvězdičky ("*") v tomto případě nenahrazuje lomítko ("/"). To proto, aby se například maska *.domena.cz nevyhodnocovala jako adresa http://jakakolidomena.cz/cesta#.domena.com (jako přípona může být připojena k jakékoli URL adrese bez toho, že by došlo k zablokování stahování). Za druhé, v tomto zvláštním případě odpovídá "*." také prázdnému řetězci. Jedna maska tak může zahrnovat celou doménu, včetně jejích subdomén. Například maska *.domena.cz platí také pro adresu http://domena.cz. Použití masky *domena.cz ovšem není správné, protože za daných okolností můžete být použita také pro adresu http://jinadomena.cz.