ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Možnosti připojení

Chcete-li získat přístup k možnostem nastavení proxy serveru pro konkrétní profil aktualizace, otevřete Rozšířená nastavení > Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení. V rozbalovacím menu Režim proxy jsou dostupné následující možnosti:

Nepoužívat proxy server,

Připojení prostřednictvím proxy serveru,

Použít globální nastavení proxy serveru.

Vybráním možnosti Použít globální nastavení proxy serveru se použijí veškerá nastavení proxy serveru definovaná v Rozšířených nastaveních > Připojení > Proxy server.

Pomocí možnosti Nepoužívat proxy server zajistíte, aby se při aktualizaci ESET Internet Security nepoužíval proxy server.

Možnost Připojení prostřednictvím proxy serveru vyberte v případě, že:

Pro aktualizaci ESET Internet Security se používá jiný proxy server než ten, který je definován v Rozšířených nastaveních > Připojení. Při takové konfiguraci definujte nový proxy server zadáním jeho adresy do pole Proxy server, komunikačního portu (standardně 3128), uživatelského jména a hesla pro přístup k proxy serveru, je-li to potřeba.

Nastavení proxy serveru není nastaveno globálně, ale ESET Internet Security se připojí k proxy serveru z důvodu aktualizace.

Počítač je připojen k internetu pomocí proxy serveru. Nastavení bylo v průběhu instalace programu převzato z Internet Exploreru, ale v průběhu času došlo ke změně nastavení proxy serveru (například z důvodu přechodu k jinému poskytovatel internetu). V tomto případě doporučujeme zkontrolovat nastavení proxy zobrazené v tomto okně a případně jej změnit pro zajištění funkčnosti aktualizací.

Standardně je nastavena možnost Použít globální nastavení proxy serveru.

Pokud aktivujete možnost Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server, PRODUCTNAME automaticky zkusí připojení k aktualizačním serverům ESET bez použití proxy. Tuto možnost je vhodné nastavit mobilním uživatelům.


note

Uživatelské jméno a Heslo v této části jsou pro proxy server specifické. Tato pole vyplňte pouze v případě, kdy jsou vyžadovány údaje pro přístup k proxy serveru. Stává se tak v situaci, kdy pro přístup k internetu prostřednictvím proxy serveru je nutné zadat heslo.