ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Detekovaná zařízení

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních, jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).

Po vybrání konkrétního zařízení a kliknutí na tlačítko OK se zobrazí dialogové okno pro vytvoření nového pravidla s již předdefinovanými hodnotami (zobrazené hodnoty můžete dle potřeby upravit).

Zařízení v režimu nízké spotřeby (režim spánku) jsou označena vykřičníkem important. V takovém případě pro zaktivnění tlačítka OK, a dokončení vytvoření pravidla pro dané zařízení, proveďte následující kroky:

Odpojte a znovu připojte zařízení.

Použijte zařízení (například spusťte aplikaci Kamera ve Windows a probuďte webovou kameru).