ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Klávesové zkratky

Pro rychlejší navigaci v produktu ESET Internet Security můžete použít také následující klávesové zkratky:

Klávesové zkratky

Akce

F1

otevře nápovědu

F5

otevře Rozšířená nastavení

Šipka nahoru / šipka dolů

přesun v položkách rozbalovací nabídky

TAB

přesun na následující ovládací prvek v uživatelském rozhraní

Shift+TAB

přesun na předchozí ovládací prvek v uživatelském rozhraní

ESC

zavře zobrazené dialogové okno

Ctrl+U

zobrazí dialogové okno se základními informacemi pro technickou podporu ESET, kde mj. najdete identifikátor své licence a informace o počítači

Ctrl+R

obnoví pozici a velikost okna na výchozí hodnoty

ALT + šipka vlevo

přesun zpět

ALT + šipka vpravo

přesun vpřed

ALT+Home

přesun na úvodní obrazovku

Pro přesuny vpřed i zpět lze použít také tlačítka na myši.