ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Profily kontroly

K dispozici jsou čtyři předdefinované profily kontroly ESET Internet Security:

Smart kontrola počítače: toto je výchozí profil pokročilé kontroly. Profil Smart kontrola počítače využívá technologii Smart optimalizace, pro vyloučení souborů, které byly při předchozí kontrole označeny jako čisté, a nedošlo u nich od té doby ke změně. Tím se zkracuje doba kontroly při současném minimálním dopadu na zabezpečení systému.

Kontrola z kontextového menu: Volitelnou kontrolu libovolného souboru můžete spustit z kontextového menu. Profil kontroly z kontextového menu umožňuje nastavit konfiguraci kontroly při jejím využití.

Hloubková kontrola počítače: Profil hloubkové kontroly ve výchozím nastavení nepoužívá smart optimalizaci, takže použitím tohoto profilu nejsou vyloučeny z kontroly žádné soubory.

Kontrola počítače: Toto je výchozí profil používaný při standardní kontrole počítače.

Oblíbená nastavení kontroly počítače si můžete uložit do profilů pro jejich opakované použití v budoucnu. Doporučujeme vytvořit několik profilů s různými cíli a metodami kontroly, případně s dalšími parametry.

Pro vytvoření nového profilu otevřete Rozšířené nastavení (dostupné po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu), přejděte na záložku Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Volitelná kontrola. Kliknutím na Změnit na řádku Seznam profilů se zobrazí seznam existujících profilů kontroly počítače s možností vytvořit nový profil. V kapitole parametry skenovacího jádra ThreatSense naleznete popis jednotlivých parametrů pro nastavení kontroly počítače.


note

Chcete si vytvořit vlastní profil kontroly počítače a částečně vám vyhovuje nastavení předdefinovaného profilu, ale nechcete zároveň kontrolovat runtime packery nebo potenciálně nebezpečné aplikace a zároveň Vždy vyřešit infekci? V Seznamu profilů klikněte na tlačítko Přidat a profil pojmenujte. Následně nově vytvořený profil vyberte z rozbalovacího menu Aktualizační profil nastavte si parametry kontroly podle potřeby, a změny uložte kliknutím na tlačítko OK.