ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol síťové ochrany

Síťová ochrana ESET Internet Security ukládá důležité události do protokolu, který je dostupný z hlavního menu. Klikněte na Nástroje > Další nástroje > Protokoly a vybráním možnosti Síťová ochrana z rozbalovacího menu.

Protokolování představuje účinný nástroj při odhalování chyb a zjišťování průniků do systému. Záznamy v protokolu síťové ochrany ESET obsahují následující údaje:

Datum a čas událost

Jméno události

Zdroj

Síťovou adresu cíle

Síťový komunikační protokol

Název aplikovaného pravidla, resp. název červa, pokud byl identifikován

Název aplikace

Jméno uživatele.

Analyzováním těchto údajů můžete odhalit pokusy o narušení bezpečnosti systému. Příliš časté spojení z různých neznámých lokalit, hromadné pokusy o navázání spojení, komunikující neznámé aplikace či neobvyklá čísla portů mohou pomoci v odhalení potenciálního bezpečnostního rizika a minimalizaci jeho následků.


note

Zneužití zranitelnosti zabezpečení

Zpráva o zneužití bezpečnostní chyby je zaznamenána, i když je konkrétní zranitelnost již opravena. Děje se tak v případě, kdy je detekován a blokován pokus o zneužití na úrovni sítě ještě předtím, než ke zneužití dojde.